Psy muszą mieć uszy dłuższe niż suki. U psów dużych ras wskazane jest skracanie uszu nie wcześniej jak w 10 tygodniu życia, gdyż wtedy ocena przyszłego kształtu ucha jest łatwiejsza, a ponadto uszy po przycięciu przepisowo stoją. Według Christopha u dogów nie należy przycinać uszu wcześniej niż w 12 tygodniu życia. Oczywiście zabieg ten powinien wykonać lekarz wet., gdyż wymaga to zastosowania skomplikowanej techniki chirurgicznej oraz uśpienia zwierzęcia. Przed operacją nie należy psa karmić, ażeby zapobiec wymiotowaniu zwierzęcia podczas zabiegu i możliwości zachłyśnięcia się wymiocinami.
Bardzo ważne jest także właściwe postępowanie z psem po operacji, gdyż od tego w znacznej mierze zależy prawidłowe ustawienie uszu. Powstająca na brzegu obciętego ucha blizna ma skłonność do ściągania skóry, co może spowodować ich zwisanie (-> zwisające uszy). Aby tego uniknąć od czwartego dnia po operacji trzeba codziennie masować uszy od góry ku dołowi. W tym celu ujmuje się małżowinę między natłuszczony palec wskazujący i kciuk jednej ręki, a drugą przytrzymuje się czubek ucha. Masaż taki jest niezbędny nawet wtedy, gdy wywołuje on u psa lekki ból i nieco przedłuża gojenie się rany. Jednak nie może on być przeprowadzany zbyt nieśmiało i musi być stosowany tak długo, aż uszy przyjmą właściwą postawę.
Ogon obcina się między 4 a 8 dniem życia szczenięcia. Przy okazji równocześnie obcina się istniejące zbędne pazury ( pielęgnowanie psa). U szczeniąt w tym wieku wrażliwość na ból jest jeszcze niewielka, stąd nie jest potrzebne ich usypianie. Co do długości skracania ogona istnieje zasada, że u suk rs myśliwskich powinien on przykrywać srom. Przeważnie pozostawia się 2/3 ogona. U psów można nieco bardziej skrócić ogon niż u suk, U większości pozostałych ras pozostawia się 1/3 ogona, jednak zawsze musi on przykrywać odbyt. U szczeniąt krwawienie po obcięciu ogona jest znikome i zazwyczaj szybko samo ustaje. Tylko wyjątkowo konieczne jest stosowanie środków hamujących krwawienia  lub  silne  owinięcie kikuta  opaską  z  gazy.  Opaskę  trzeba